Dermatologija

Severerash.jpg

Dermatologijaje nauka o koži.[1] Ona je jedinstvena specijalnost koja obuhvata medicinske i hirurške aspecte.[2][3][4] Dermatolog se stara o bolestima u najširem smislu reči, kao i o nekim kozmetičkim problemima kože, kose, i noktiju.[3]

DermatologijaUredi

Dermatologija proučava:

 • Mikroskopsku građu kože i vidljivih sluznica,
 • Makroskopsku građu kože i vidljivih sluznica,
 • Funkcije kože,
 • Oboljenja kože,
 • Lečenje oboljenja kože.

VenerologijaUredi

Venerologija je nauka o polnim bolestima. Venerologija proučava:

 • Bolesti koje se prenose polnim putem, (engl. sexually transmited diseases, STD),
 • Lečenje STD,
 • Epidemiologiju STD.

DermatovenerologijaUredi

Dermatovenerologija je povezana sa mnogim drugim granama medicine, i to:

KozmetologijaUredi

Uz dermatovenerologiju, kao posebna granu medicine, izučava se medicinska kozmetologija, nauka koja se bavi negom i ulepšavanjem zdrave kože.

U skoro svim sredinama postoji rezervisanost prema obolelima kože, naročito STD bolestima. Međutim, prema obolelima od kožnih ili polnih bolesti treba se odnositi kao i prema svim drugim bolesnicma. Zbog toga je potrebno aktivno organizovati zdravstveno – prosvetni rad u svim sredinama, i tako ukazivati na ovaj problem.

Ovo se naročito odnosi na STD, gde se često ne može prekinuti lanac zaraze, zbog toga što oboleli svesno prikrivaju postojanje zaraze i / ili identitet partnera. Pravovremeno lečenje je važno u suzbijanju same bolesti, kao i zbog mogućih kasnijih komplikacija.

Kozmetički tehničarUredi

Za kozmetičkog tehničara je neophodno da poznaje osnovne kožne bolesti, njihovu kliničku sliku i način lečenja. Naročita pažnju treba se posvećuje izučavanju oboljenja kože lica. Osim kožnih oboljenja lokalizovanih na licu, važno je poznavanje i kožnih bolesti koje se mogu direktnim ili indirektnim kontaktom prenositi (gljivična oboljenja, šuga, vašljivost, STD). Posledica nepoznavanja ovih bolesti jeste njihovo širenje direktnim kontaktom ili preko materijala sa kojim se u kozmetičkom, pedikirskom ili frizerskom poslu radi.

Postoje kožna oboljenja kod kojih se nijedan kozmetički tretman ne sme vršiti, i koja leči isključivo lekar specijalista.

Medicinska kozmetologijaUredi

U medicinskoj kozmetologiji, novoj naučnoj disciplini, proučavaju se problemi nege i ulepšavanja zdrave kože i estetskog popravljanja nekih kožnih mana.

Razvoj medicinske kozmetologije je uslovljen razvojem:

LiteraturaUredi

 1. Random House Webster's Unabridged Dictionary. Random House, Inc.. 2001. str. 537. ISBN 037572026. 
 2. „What is a Dermatologist? What is Dermatology?”. 
 3. 3,0 3,1 „American Academy of Dermatology”. 
 4. „Australasian college of dermatologist”.