Mikologija je biološka grana čiji su predmet istraživanja gljive. Ime potiče od grčkih reči mykes - gljiva, i logos - nauka. Mikologija je multidisciplinarna, jer proučava građu, metabolizam, biohemiju, ekologiju, evoluciju i sistematiku gljiva, oslaljajući se na metode i rezultate i drugih bioloških disciplina.

Calocera viscosa

Istorija mikologije

uredi

Mikologija je dugo bila pod okriljem botanike, gljive su sve to vreme smatrane smatrane biljnim organizmima. Prisustvo hitina i specijalne karakteristike gljiva nisu bile dovoljno ubedljiv kontraargument stanovištu da su one biljke jer vode sesilan način života. Prvi mikolozi bili su Elias Magnus Fries, Christian Hendrik Persoon, Anton de Bary i Lewis David von Schweinitz. Razvoju mikologije naročito je zaslužan njihov veliki značaj kao parazita i eventualnog izvora novih antibiotika.

Kada se pomenu gljive ne sluti se kolika je raznovrsnost ovih oblika organizama koje možemo sresti na svakom koraku u svakodnevnom životu. Gljive ulepšavaju život ljudma, ali nekad mogu pokazati i svoju negativnu stranu.

Svoje mesto gljive imaju u biotehnoloskim procesima, gde posebno treba istaći ulugu kvasca. Hleb je mekan i vazdušast zahvaljujući aktivnosti kvasaca, oni su zaslužni i za postojanje mlečnih proizvoda, vina i piva.

Eksterni linkovi

uredi