Dekabristi su bili ruski časnici, koji su tražili promjenu režima u Rusiji i ustavne oblike vlasti.

Pobuna dekabrista

Njihova pobuna dogodila se, kada se skupina mladih plemića i časnika okupila se na Trgu Senata u St. Petersburgu, 26. prosinca 1825. godine. Prosinac je na ruskom: "декабрь" [dekabr]). Ruski car Aleksandar I. umro je taj dan, a novi car Nikola I. imao je prisegu. Dekabristi su planirali poduzeti vojnu zavjeru, kako bi svrgnuli cara i politički preoblikovali Rusiju u ustavnu monarhiju ili čak republiku.

Čelnici pobune bili su sljedbenici francuske revolucije. Ideološki vođa, pukovnik Pavel Pestel, čak je otvoreno zagovarao ubojstvo kraljevske obitelji, uključujući i žene i djecu. Mnogi redovni vojnici, međutim, nisu znali za radikalne političke ciljeve i ambicije njihovih lidera. Car Nikola I. tri je puta predlagao pregovore s pobunjenicima, ali oni su odbili takve pokušaje. Neuspjeh u pregovarima, naveo je carsku vladu, da pobunu uguši silom.[1]

Pobunjenici nisu bili dobro organizirani. Nisu imali saveznike u drugim gradovima izvan glavnog grada. Pobuna je slomljena i pet vođa pobune su pogubljeni, a drugi su bili prognani u Sibir i lišeni činova. Mnoge od pobunjenika su na putu u izgnanstvo pratile njihove žene, zbog čega je izraz dekabristička supruga u ruskoj kulturi postao sinonim za vjernost i požrtvovnost. Obični vojnici međutim, nisu bili kažnjeni, jer su samo slušali zapovijedi svojih pretpostavljenih.

Izvori uredi