Dalmatinci (etnoregionalna odrednica)

Izraz Dalmatinci u najširem smislu označava sve stanovnike, odnosno osobe rodom iz Dalmacije. U užem smislu se pod tim podrazumijevaju osobe koje pripadnost Dalmaciji smatraju dijelom svog identiteta, bilo kao pripadnici posebne podgrupe u okviru šire hrvatske nacije, bilo kao zasebnu etničku grupu.

Koncept Dalmatinaca kao posebne nacije je bio jedan od temelja političkog programa Autonomaške stranke u Dalmaciji u 19. vijeku. Njeni pobornici su se protivili ujedinjenju Kraljevine Dalmacije s Trojednom Kraljevinom Hrvatskom, Slavonijom i Dalmacijom, te navodili kako tamošnje stanovništvo, zbog veće izloženosti talijanskom jeziku i kulturi, ne dijeli isti identitet s Hrvatima. Koncept, međutim, nije zaživio, jer se najveći broj stanovnika Dalmacije u drugoj polovici 19. vijeka opredijelio za hrvatski nacionalizam, a potom su mu se kao alternative pojavile i srpski nacionalizam (oličen u konceptu "Srba katolika"), talijanski iredentizam, te, početkom 20. vijeka i jugoslavenstvo.

Dalmatinci od strane službenih vlasti nikada nisu bili priznati kao zasebna etnička grupa. Na posljednjim popisima stanovništva - 1991. i 2001. godine - osobe koje bi kao svoju nacionalnost navele "Dalmatinac" su uvođene kao "regionalno opredijeljene".

Povezani pojmovi uredi