Cinabarit je sulfidni mineral čiji je sastav živa II sulfid (HgS). HgS dolazi u dvije strukture (dimorfan). Stabilnija forma je cinabarit, čija je struktura srodna strukturi HgO. Manje stabilna forma je crni HgS, čija je struktura slična cink blendi (sfaleritu). Kristalizira u heksagonskom kristalnom sistemu. Služi kao ruda za proizvodnju žive, pri čemu se smrvljena ruda žari u rotirajućim pećima. Živa pri tome isparava i prevodi se u kolonu gdje se hladi i kondenzira. Zbog toksičnosti žive rad sa rudama i rafiniranje žive su opasni, pa su u historiji poznati i slučajevi trovanja.

Cinabarit

Općenito
Kategorijasulfidi
Kemijska formulaHgS
Identifikacija
Bojasmeđe-crven
Kalavostprizmatična, savršena
Sjajmutan
Ogrebljubičasto-crven