Carica Song (Ling)

Carica Song (宋皇后, nepoznato osobno ime, ? -178) bila je kineska carica iz dinastije Han, odnosno prva supruga cara Linga, poznata kao žrtva spletki svemoćnih dvorskih eunuha. Za cara se udala godine 170. a odabrana je prije svega zbog svog plemenitog porijekla. Car ju nikada nije volio. Njen položaj je dodatno pogoršan kada je 172. njen rođak, princ Liu od Bohaija, odbio platiti mito eunuhu Wang Fuu, te je zbog toga lažno optužen i pogubljen. Eunusi su tada stalno podbadali Linga da je ostavi. Car je konačno popustio te je 178. optužena za čaranje i lišena titule carske supruge. Nakon toga je umrla od tuge.

Kineska carska porodica
Prethodi:
Carica Dou Miao
Carica Istočne dinastije Han
171–178
Slijedi:
Empress He