Carica He (Ling)

Carica He (何皇后, osobno ime nepoznato) (? -189), formalno Carica Lingsi (靈思皇后, doslovno "nepažljiva i dubokomisleća carica") bila je kineska carica iz dinastije Han, odnosno druga supruga cara Linga. Nakon muževe smrti je zajedno sa bratom He Jinom kao regent držala vlast na carskom dvoru, ali je dugo tinjajući sukob sa moćnim dvorskim eunusima eskalirao u masovno krvoproliće koje će dovesti do kolapsa carske uprave i dolaska na vlast gospodara rata.

Život uredi

He, za razliku od većine kineskih carica, nije bila plemenitog porijekla. Otac joj je bio He Zhen (何真), bogati mesar iz Nanyanga. Prema predaji je korumpirane dvorske eunuhe potplatio da je odaberu kao suprugu cara Linga. S druge strane se isticala visinom i neobičnom ljepotom. Godine 176. mu je rodila sina Liu Biana, a 180. ju je muž i službeno proglasio caricom.

He je otada stekla veliki uticaj na cara, a što je omogućilo da njena braća He Jin i He Miao brzo napreduju u carskoj upravi. Godine 181. je Gospa Wang, jedna od carevih konkubina, rodila sina po imenu Liu Xie. Na to ju je ljubomorna He dala otrovati. Car se zbog toga naljutio i htio je otjerati sa dvora, ali su ga eunusi nagovorili da joj oprosti. Liu Xie je povjeren na čuvanje carici majci Dong.

Sukob između carice i carice majke je s vremenom počeo dobivati i političku komponentu. Dok se carica majka oslanjala na svemoćne eunuhe okupljene u kliku Deset podvornika, caričin brat He Jin je počeo stvarati podršku u vojsci, odnosno regionalnim vojskama mobiliziranim za gušenje ustanka Žutih turbana i drugih pobuna koje su počele potresati Kinu od sredine 180-ih.

Taj je sukob svoju eskalaciju dobio 189. nakon smrti cara Linga. He Jin, koji je postao regent Liu Bianu kao novoproglašenom caru Shaou, je ispočetka uspio spriječiti pokušaj eunuha Jian Shaoa da ga likvidira, a potom je carica majka Dong protjerana i natjerana na samoubistvo. Međutim, He Jin je oklijevao s planovima da likvidira eunuhe, što su oni iskoristili da ga u jesen 189. mučki likvidiraju. Na to se pobunila vojska u prijestolnici, provalila u palaču i počela masakrirati eunuhe. Vodeći eunusi su preživjeli uzevši cara i njegovog brata kao taoce; carica He im je uspjela pobjeći. Odbjegli eunusi su uhvaćeni, a carevi vraćeni u palaču. Međutim, sveopći metež je iskoristio ambiciozni vojskovođa Dong Zhuo koji je zauzeo prijestolnicu i proglasio se carskim kancelarom; car Shao je svrgnut, a njegova majka, carica He, je po Dongovom naređenju, otrovana.

V. također uredi

Kineska carska porodica
Prethodi:
Carica Song
Carica Istočne dinastije Han
180–189
Slijedi:
Carica Fu Shou