Carica Dou Miao

Carica Dou Miao (竇妙) (? -172), formalno Carica Huansi (doslovno "savjesna i dubokoumna carica") je bila kineska carica iz dinastije Han. Titulu je dobila kao treća po redu supruga cara Huana. Nakon njegove smrti 168. je služila kao regentica njegovom nasljedniku caru Lingu, pri čemu su joj pomagali njen otac Dou Wu te konfucijanski učenjak Chen Fan (陳蕃). Kasnije iste godine je sukob Doua i Chena sa moćnim dvorskim eunusima doveo do dvorskog prevrata u kome su obojica ubijeni. Carica Dou Miao je nakon toga smještena u kućni pritvor, gdje je ostala do smrti.

Kineska carska porodica
Prethodi:
Carica Deng Mengnü
Carica Istočne dinastije Han
165–168
Slijedi:
Carica Song