Brasida (? - 422. g. p.n.e), je bio jedan od spartanskih vojskovođa u vreme prve faze Peloponeskih ratova (431-404), poznatoj kao Arhidamov rat 431-421. Kao izvrstan vojskovođa predvideo je operacije kopnene vojske i u više navrata tukao Atinjane. Poginuo je u bici kod Amfipolja, u Trakiji, zajedno sa komandantom protivničke vojske - Kleonom, posle čega je bilo omogućeno sklapanje Nikijinog mira 421. godine pre nove ere.