Kleon ( - 422. pne. ) je bio atinski političar tokom Peloponeskog rata. Bio je istaknuti predstavnik trgovačke klase u atinskoj politici.

Perikleov protivnik

uredi

Prvo je bio protivnik Periklea, čije napredne ideje nije prihvatao. Delovao je zajedno sa aristokratama protiv Periklea. Nakon Perikleovog neuspeha u ratu na Peloponezu 430. pne. Atina je bila teško pogođena kugom. Kleon tada predvodi opoziciju protiv Perikleove vlasti. Kleon optužuje Periklea da je proneverio državni novac, za što Perikle biva i osuđen. Međutim, Perikle je brzo oslobođen, a Kleon pada u pozadinu.

Elokventan političar

uredi

Nakon Perikleove smrti 429. pne. otvara se širok prostor za njega. On izbija u prvi plan kao elokventan opozicioni političar, koji se zalaže za demokratiju. Zalažući se za veliko povećanje plata porote stekao je simpatije siromašnih, kojima je na taj način povećao prihode. Opasne protivnike je uklanjao lažnim optužbama. Kad mu bivši pomoćnici aristokrate više nisu bili potrebni, prekida sve veze sa njima i postaje slobodniji da napada sve oligarhijske klubove i sve tajne kombinacije sa političkom svrhom.

Glavni protivnik mira sa Spartom

uredi

On postaje poznat po tome da mrzi plemstvo i da mrzi Spartu. Zahvaljujući njemu izgubljena je bila jedna prilika za mir, kad je Sparta tražila mir 425. pne.. Posle bitke kod Pilosa, Sparta je tražila mir da bi se oslobodili odsečeni Spartanci na Sfakteriji. On je toliko želio videti poniženu Spartu, da je uverio Atinjane da ne potpišu taj mir sa Spartom. Smatrao je da je Atina u prednosti. Zahtevao je da se Spartanci na Sfakteriji predaju i dovedu u Atinu. Sledeći zahtev je da Sparta vrati sve teritorije po prethodnom mirovnom sporazumu.

Slavan posle bitke kod Sfakterije

uredi

Tako se rat nastavio crpeći financijske resurse Atine. Kleona počinju optuživati, jer se rat produžava. On govori da bi zauzeo Sfakteriju sa odsečenim Spartancima za 20 dana, što i čini. Tada posle bitke kod Sfakterije postaje slavan. Izgleda da se zahvaljujući njemu povećava danak koji saveznici moraju plaćati. Bio je vrlo surov, tako da je jednom zahtevao da se pobiju svi stanovnici jednog mesta jer se nisu hteli predati. Nisu ga potpuno poslučali, pa su ubili vođe i istaknute ljude.

Pogibija

uredi

Odlazi u Amfipolj da ga povrati, ali tu gine u bici kod Amfipolja. Pošto je on bio glavni protivnik mira sa Spartom, posle njegove pogibije lako se sklapa Nikijin mir.

Vidi još

uredi