Božja supruga Amuna

Božja supruga Amuna (egipatski: ḥm.t nṯr n ỉmn) bila je najviša svećenica Amunovog kulta, važne staroegipatske vjerske institicije sa sjedištem u Tebi za vrijeme 2. milenijuma pne. U to vrijeme je Teba bila najvažniji grad u Egipta. Služba je imala i političko, a ne samo vjersko značenje, s obzirom da su politika i vjera bile čvrsto povezane u Drevnom Egiptu. Božja supruga Amuna se svakodnevno susretala s faraonom, a njih dvoje su obavljale hramske rituale i tumačili znamenja.

Institucija je prvi put uvedena za vrijeme Desete dinastije.

Iako se imenovanja na tu službu nisu vršila od vremena Osamnaeste dinastije, obnovila ju je Dvadeseta dinastija i nastavila sve do godine 525. pne. i perzijske invazije na Egipat.

Kraljevske žene koje su nosile naziv Božja supruga Amuna uredi

Nositeljice naslova od Desete do Dvanaeste dinastije nisu spomenute jer nisu bile neposredno vezane za kraljevsku kuću.

 • Ahhotep I - supruga Seqenenre Taoa II i majka Ahmoseova, naziv Božja supruga se pojavljuje na njenom mrtvačkog kovčegu
 • Ahmose Nefertari - kći Seqenenre Tao II i supruga-sestra Ahmosea - prva kraljevska žena s tom titulom
 • Sitkamose - vjerojatno kći Kamoseova, Božja supruga je mogla postati jedino posthumno
 • Ahmose-Meritamon - kći Ahmoseova i supruga-sestra Amenhotepa I
 • (Ahmose-)Sitamun - kći Ahmoseova, prikazana kao kolosalni kip ispred osmog stuba u Karnaku
 • Hatshepsut - kći Tuthmosisa I i kraljice Ahmose, imala titulu Božanska obožavateljica Amuna također postala faraon
 • Neferure - kći Tuthmosisa II i kraljice-faraona Hatshepsut, possibly vjerojatno prva kraljevska supruga Tuthmosisa III
 • Iset - majka Tuthmosisa III, dobila titulu Božje supruge posthumno
 • Satiah - sljedeća supruga Tuthmosis III iz ranog perioda njegove vlasti
 • Merytre-Hatshepsut - sljedeća supruga Tuthmosisa III, majka njegovog nasljednika, bila je kći Božanske obožavateljice Amun Huy
 • Meritamen - kći Tuthmosisa III i Merytre-Hatshepsut
 • Tiaa - kći Amenhotepa II i majka Tuthmosisa IV

(pauza - tada se titula nije koristila zbog političkih i vjerskih razloga )

 • Sitre - supruga Ramzesa I, majka Setija I, prekinuta pauza koji je započeo Amenhotep II
 • (Mut-)Tuy - supruga Setija I i majka Ramzesa II
 • Nefertari-Merymut - supruga Ramzesa II, Nefertari je mogla biti de facto Božja supruga na osnovu epiteta
 • Tawosret - supruga Setija II, regentica za Siptaha
 • Iset Ta-Hemdjert - supruga Ramzesa III
 • (Dua)Tentopet - supruga Ramzesa IV, bila je Božanska obožavateljica Amuna
 • Aset - kći Ramzesa VI, također bila Božanska obožavateljica Amuna, prva koja je morala ostati djevicom i usvajati kći budućeg faraona
 • Tyti - vjerojatno supruga Ramzesa X
 • Maatkare (prenomen: Mutemhat) - kći Pinudjema I i Henuttawy Q
 • Henuttawy - kći Isetemkheb IV i Pinudjema II
 • Karomama Meryetmut (prenomen: Sitamen Mutemhat) - vjerojatno kći Osorkona II
 • (?) Tashakheper - kći Osorkona II
 • Shepenwepet I (prenomen: Khnemet-ib-amun) - kći Osorkona III i Karoatjet, usvojila Amenirdis I
 • Amenirdis I (prenomen: Khaneferumut) - kći Kashte, služila pod faraonima Shabakom i Shabatakom
 • Shepenwepet II (prenomen: Henut-neferumut-iryetre) - kći Piyea, služila pod Taharqom do 9. godine Psamtika I
 • Amenirdis II - kći Taharqe, usvojena od Shepenwepet II
 • Nitokris I Shepenwepet III (prenomen: Nebetneferumut) - kći Psamtika I
 • Ankhnesneferibre (prenomen: Hekatneferumut) - kći Psamtika II, usvojena od Nitokris I
 • Nitokris II - kći Ahmosea II i Ankhenesneferibreove nasljednice, vjerojatno nije služila zbog perzijske invazije

Vanjske veze uredi