Božja supruga Amuna

Božja supruga Amuna (egipatski: ḥm.t nṯr n ỉmn) bila je najviša svećenica Amunovog kulta, važne staroegipatske vjerske institicije sa sjedištem u Tebi za vrijeme 2. milenijuma pne. U to vrijeme je Teba bila najvažniji grad u Egipta. Služba je imala i političko, a ne samo vjersko značenje, s obzirom da su politika i vjera bile čvrsto povezane u Drevnom Egiptu. Božja supruga Amuna se svakodnevno susretala s faraonom, a njih dvoje su obavljale hramske rituale i tumačili znamenja.

Institucija je prvi put uvedena za vrijeme Desete dinastije.

Iako se imenovanja na tu službu nisu vršila od vremena Osamnaeste dinastije, obnovila ju je Dvadeseta dinastija i nastavila sve do godine 525. pne. i perzijske invazije na Egipat.

Kraljevske žene koje su nosile naziv Božja supruga AmunaUredi

Nositeljice naslova od Desete do Dvanaeste dinastije nisu spomenute jer nisu bile neposredno vezane za kraljevsku kuću.

 • Ahhotep I - supruga Seqenenre Taoa II i majka Ahmoseova, naziv Božja supruga se pojavljuje na njenom mrtvačkog kovčegu
 • Ahmose Nefertari - kći Seqenenre Tao II i supruga-sestra Ahmosea - prva kraljevska žena s tom titulom
 • Sitkamose - vjerojatno kći Kamoseova, Božja supruga je mogla postati jedino posthumno
 • Ahmose-Meritamon - kći Ahmoseova i supruga-sestra Amenhotepa I
 • (Ahmose-)Sitamun - kći Ahmoseova, prikazana kao kolosalni kip ispred osmog stuba u Karnaku
 • Hatshepsut - kći Tuthmosisa I i kraljice Ahmose, imala titulu Božanska obožavateljica Amuna također postala faraon
 • Neferure - kći Tuthmosisa II i kraljice-faraona Hatshepsut, possibly vjerojatno prva kraljevska supruga Tuthmosisa III
 • Iset - majka Tuthmosisa III, dobila titulu Božje supruge posthumno
 • Satiah - sljedeća supruga Tuthmosis III iz ranog perioda njegove vlasti
 • Merytre-Hatshepsut - sljedeća supruga Tuthmosisa III, majka njegovog nasljednika, bila je kći Božanske obožavateljice Amun Huy
 • Meritamen - kći Tuthmosisa III i Merytre-Hatshepsut
 • Tiaa - kći Amenhotepa II i majka Tuthmosisa IV

(pauza - tada se titula nije koristila zbog političkih i vjerskih razloga )

 • Sitre - supruga Ramzesa I, majka Setija I, prekinuta pauza koji je započeo Amenhotep II
 • (Mut-)Tuy - supruga Setija I i majka Ramzesa II
 • Nefertari-Merymut - supruga Ramzesa II, Nefertari je mogla biti de facto Božja supruga na osnovu epiteta
 • Tawosret - supruga Setija II, regentica za Siptaha
 • Iset Ta-Hemdjert - supruga Ramzesa III
 • (Dua)Tentopet - supruga Ramzesa IV, bila je Božanska obožavateljica Amuna
 • Aset - kći Ramzesa VI, također bila Božanska obožavateljica Amuna, prva koja je morala ostati djevicom i usvajati kći budućeg faraona
 • Tyti - vjerojatno supruga Ramzesa X
 • Maatkare (prenomen: Mutemhat) - kći Pinudjema I i Henuttawy Q
 • Henuttawy - kći Isetemkheb IV i Pinudjema II
 • Karomama Meryetmut (prenomen: Sitamen Mutemhat) - vjerojatno kći Osorkona II
 • (?) Tashakheper - kći Osorkona II
 • Shepenwepet I (prenomen: Khnemet-ib-amun) - kći Osorkona III i Karoatjet, usvojila Amenirdis I
 • Amenirdis I (prenomen: Khaneferumut) - kći Kashte, služila pod faraonima Shabakom i Shabatakom
 • Shepenwepet II (prenomen: Henut-neferumut-iryetre) - kći Piyea, služila pod Taharqom do 9. godine Psamtika I
 • Amenirdis II - kći Taharqe, usvojena od Shepenwepet II
 • Nitokris I Shepenwepet III (prenomen: Nebetneferumut) - kći Psamtika I
 • Ankhnesneferibre (prenomen: Hekatneferumut) - kći Psamtika II, usvojena od Nitokris I
 • Nitokris II - kći Ahmosea II i Ankhenesneferibreove nasljednice, vjerojatno nije služila zbog perzijske invazije

Vanjske vezeUredi