Barokomora je složeni medicinski uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog ili sniženog pritiska u odnosu na normalni atmosferski pritisak od 1 bar-a. Njihovom primenom se ostvaruje niz fizioloških promena u organizmu, koje izaziva povećana ili snižena vrednost parcijalnog pritiska kiseonika u udahnutom vazduhu.

Barokomore se koriste u institutima, specijalnim zavodima, bolnicama i specijalizovanim lekarskim ordinacijama u skoro svim razvijenim zemljama sveta za medicinska istraživanja, selekciju i trenažu ljudstva za specijalne dužnosti (piloti, kosmonauti, padobranci, ronioci, kesonski radnici) i lečenje bolesnika. Danas u svetu postoji preko 20.000 barokomora različite namene.

Vrste barokomora

uredi

Hipobarična komora

uredi

Hipobarična komora [1] je uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini sniženog pritiska u odnosu na normalni atmosferski pritisak od 1 bar-a. Kako je to fiziološki jednako boravku u sredini razređenog vazduha, hipobarična komora je zapravo „simulator letenja, jer sa „porastom visine“ u njoj se uz pomoć snažnih vakuum pumpi snižava atmosferski pritisak, koji ima za posledicu razređenje vazduha i pad parcijalnog pritiska kiseonika u udahnutom vazduhu osoba koje u njoj borave.

Namena hipobaričnih komora;

Hiperbarična komora

uredi

Hiperbarična komora je uređaj koji osigurava ljudima boravak u sredini povišenog pritiska u odnosu na normalni atmosferski pritisak od 1 bar-a. Sa „porastom dubine“ uz pomoć kompresora vazduha i 100% kiseonika iz kiseoničkih boca pod pritiskom, u njoj raste barometarski pritisak, a to je fiziološki jednako ronjenju ispod površine mora. Hiperbarična barokomora je zapravo „simulator ronjenja, samo što umesto vode njenu unutrašnjost ispunjava gas (100% kiseonik).

Namena hiprebaričnih komora:

 • naučnoistraživački rad u oblasti pomorske medicine,
 • selekcija (izbor) ronilaca i kesonskih radnika,
 • trenaža ronilaca i kesonskih radnika za boravak ispod površine vode,
 • provera ispravnosti ronilačke opreme i uređaja,
 • lečenje ronilaca i kesonskih radnika od posledica dekompresivne bolesti,
 • lečenje bolesnika primenom hiperbarične oksigenacije (HBO).

Podela hiperbaričnih komora Osnovna podela hiperbaričnih komora zasnovana je na broju osoba koje se mogu podvrgnuti lečenju u njima, ali i na čitavom nizu razlika između pojedinih komora zasnovanom na tehničkim principima, ali i na specifičnostima vezanim za režim rada i ponašanja bolesnika koji se leče u njima.

 
Višemesna barokomora
 • Jednomesne hiperbarične komore: namenjene su za lečenje jedne osobe u ležećem, poluležećem ili sedećem položaju. Sastoje se od tela komore u kojoj se bolesnik izlaže HBO i prateće opreme (kiseoničke instalacije, komandnog pulta, monitoringa za praćenje vitalnih parametara bolesnika i fizičkih parametara u komori i barosali). Unutrašnju sredinu komore čini 100% kiseonik pod povišenim pritiskom u kome se bolesnik „kupa“ i istovremeno ga udiše. U toku lečenja u ovim komorama lekar je izvan komore a sa bolesnikom kontaktira vizuelno i preko interfona. Za razliku od višemesnih komora ovde je lekar posvećen i vodi brigu samo o jednom bolesniku a pritisak kiseonika i drugi parametri podešavaju se samo njemu.
 • Višemesne hiperbarične komore :namenjene su za lečenje dve ili više osoba u ležećem, poluležećem ili sedećem položaju. Sastoje se iz jedanog dva ili tri odeljka koji služe za HBOT, ulazak osoblja, hitne intervencije i dostavljanje lekova i drugog materijala u toku terapije. Unutrašnju sredinu ovih komora ispunjava vazduh pod pritiskom, dok pacijent preko maske za lice, oronazalnog tubusa ili specijalnog skafandera udiše 100% kiseonik na povišenom pritisku. U toku lečenja u ovim komorama obavezno je prisutvo lekara ili medicinskog tehničara (u svojstvu pratioca).[2]
 • Hibridne hiperbarične komore : su jednomesne komore u kojima bolesnici dišu kiseonik na masku a sredinu čini vazduh pod pritiskom.
 • Lake prenosne hiperbarične komore [3] Arhivirano 2011-07-07 na Wayback Machine-u: su jednomesne ili višemesne komore i koriste za lečenje u kućnim uslovim a proizvedene su od lakih materijala (uglavnom gume i plastike) te se obično nazivaju „laka komora“, i rade na nižem pritisku od pritiska na kome rade komore od čvrstog materijala. Ova komora koja je komercijalno dostupna u SAD radi na pritisku do maksimalno 4 PSI (1.27 ATA 8.92 FSU) a napaja se gasom iz koncentratora kisonika (obično 95% kiseonik) ili 100% kiseonik kao gas za disanje i lečenje, iz prenosnih boca pod pritiskom. Ukupna koncentracija kiseonika u ovim komorama ne sme premašiti 25%, jer veća koncentracija može povećati rizik od požara.

Hipo i hiperbarična komora

uredi

Hipo i hiperbarična komora [4][mrtav link] objedinjava u jednom uređaju radne karakteristike hipo i hiperbaričnih komora [5] Arhivirano 2006-10-07 na Wayback Machine-u i osigurava ljudima boravak u sredini 100% kiseonika na povišenom pritisku (od + 0–3 bar-a), ili u sredini snižene koncentracije kiseonika od 10–21% i sniženog pritiska (do – 0,5 bar-a), prema potrebi. Ovaj vid komora uglavnom se koristi za lečenje raznih bolesti.

Vidi još

uredi

Literatura

uredi
 • Handbook on Hyperbaric Medicine. Autor: Daniel Mathieu, Saradnik: Daniel Mathieu. Izdavač: Springer, 2006 ISBN 1-4020-4376-7, 9781402043765, 812 stranica.
 • William P., Ph.D. Fife; Jolie, Ph.D. Bookspan (2004). Textbook of hyperbaric medicine. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers. ISBN 0-88937-277-2.

Vanjske veze

uredi