Baranjsko srce

Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce", dragovoljna, nestranačka, neprofitna i nevladina udruga s područjem djelovanja u Gradu Belom Manastiru i u osam baranjskih općina, osnovana 19. XI. 2001. godine.

Logo "Baranjskog srca": na crvenom srcu nalazi se karta Baranje, a na njoj oznaka osobe s invaliditetom
Sjedište "Baranjskog srca" u Belom Manastiru, Osječka 49a

Okuplja sve osobe s invaliditetom, bez obzira na vrstu, stupanj i kategoriju invaliditeta i tjelesne oštećenosti. Ovisno o vrsti invaliditeta, sklonostima i potrebama, a radi zadovoljavanja osobnih interesa, članovi društva mogu se uključiti u različite radionice i sekcije.

Razlozi organiziranja invalidaUredi

Baranjsko srce osnovano je s ciljem:

 • pružanja raznolike pomoći, zaštite i promicanja zajedničkih interesa osoba s invaliditetom na području cijele Baranje
 • pružanja pravnih savjeta, psihosocijalne pomoći te aktivnog sudjelovanje u skrbi, rehabilitaciji i socijalizaciji
 • te organiziranja različitih aktivnosti na poboljšanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom

Upravljanje društvomUredi

Društvom upravljaju članovi neposredno sudjelovanjem u radu sekcija, radionica, sjednica skupštine ili pak posredno preko izabranih predstavnika u upravnom i nadzornom odboru. Ovlašteni zastupnici društva su predsjednik i tajnik društva.

ČlanstvoUredi

Članovi Baranjskog srca mogu postati:

Vizija i misijaUredi

Vizija društva je izgrađen društveno-gospodarski sustav u kojem će se osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim mogućnostima, tretirati tako da će se i u radu i u socijalnoj skrbi uvažavati njihove potrebe i poštovati njihovo ljudsko dostojanstvo.

Misija društva je razvijanje društvene svijesti o pravima, potrebama i potencijalima osoba s invaliditetom te zagovaranje modela za njihovo ravnopravno i aktivno sudjelovanje u ukupnom razvoju zajednice.

DjelatnostiUredi

 
Drugi broj
 
15. broj
 • Evidencija osoba s invaliditetom i osoba s poteškoćama u razvoju
 • Pružanje pravne i psihosocijalne pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima
 • Pomoć članovima u poboljšanju mobilnosti i dostupnosti informacija, u komunikaciji te prilagodbi životnog okoliša
 • Zalaganje za poboljšanje materijalnog položaja osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
 • Zalaganje za cjelovit obuhvat djece s teškoćama u razvoju u redoviti proces odgoja i izobrazbe
 • Zalaganje za stvaranje uvjeta za veće zapošljavanje osoba s invaliditetom i pomoć pri zapošljavanju
 • Bolja informiranost poslodavaca o olakšicama pri zapošljavanju invalidnih osoba
 • Rad na poboljšanju kvalitete života kroz organiziranje i osmišljavanje slobodnog vremena članova održavanjem raznih radionica, predavanja, javnih tribina, okruglih stolova, seminara, druženja i sl.
 • Suradnja s državnim, županijskim, gradskim i općinskim tijelima samouprave te upravnim tijelima na pitanjima od značenja za rješavanje i prevladavanje poteškoća invalida
 • Po potrebi, izdavanje glasila i drugih publikacija o problematici invalida; društvo izdaje bilten Neka se čuje i Naš glas
 • Poticanje sredstava javnog priopćavanja i masmedija da više prostora posvete osobama s invaliditetom
 • Suradnja sa srodnim udrugama, ustanovama, službama i tijelima, koja u svom djelovanju imaju sadržaje važne za osobe s invaliditetom
 • Obavljanje drugih poslova i zadataka od interesa za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji

Načini pomaganja invalidimaUredi

 • Stručnim angažiranjem
 • Učlanjenjem u Baranjsko srce
 • Materijalnom donacijom ili novčanom potporom u korist društva na žiro-račun broj 2340009-1102714712
 • Volonterskim radom u društvu
 • Socijalnim pristupom u rješavanju problematike invalidnosti
 • Promicanjem načela integriranog odgoja i izobrazbe te jednakih mogućnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Zagovaranjem sustava socijalne sigurnosti za osobe s posebnim potrebama

Izvori financiranjaUredi

Financiranje djelatnosti Baranjskog srca nije sustavno riješeno. Dio izdataka za uredsko poslovanje, režije, radionice i sl. podmiruje se iz članarina i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave s područja Baranje, a sve ostale aktivnosti financiraju se iz donacija, poklona i slično.

Adresa i generalijeUredi

 
Društvo osoba s(a) invaliditetom "Baranjsko srce"
 • Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce" (Udruga osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s područja Baranje)
 • 31300 Beli Manastir, Osječka 49a
 • Matični broj: 1597108
 • Predsjednik: Josip Mezga
 • Tajnik: Zvonko Andročec
 • Glasilo: Neka se čuje i Naš glas
 • Akcija Dajte srce "Baranjskom srcu"

NapomeneUredi

 • "Baranjsko srce" je osnovano s nazivom: Društvo osoba sa invaliditetom "Baranjsko srce" (kako još uvijek piše na tabli iznad ulaznih vrata), ali je taj naziv kasnije promijenjen u Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce" jer je taj oblik u skladu s hrvatskim pravopisom.
 • U rubriku "skraćeno ime" službenog zapisa za Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce" u Registru udruga Republike Hrvatske Arhivirano 2006-10-22 na Wayback Machine-u nije upisano ništa, iako se Društvo u javnosti često spominje pod skraćenim imenom "Baranjsko srce".