Baranjske općine

Za vrijeme bivše Jugoslavije cijeli teritorij Baranje pripadao je Općini Beli Manastir. U samostalnoj Republici Hrvatskoj teritorij Baranje podijeljen je na 8 općina i jedan grad.

Naselja Podravlje i Tvrđavica i teritoriji tih naselja pripadaju Gradu Osijeku, iako se nalaze s lijeve strane rijeke Drave, dok je sav ostali teritorij Grada Osijeka s desne strane Drave.

Naziv općine ili grada Naselja koja pripadaju toj općini ili gradu
Grad Beli Manastir Beli Manastir, Branjin Vrh, Šećerana, Šumarina
Općina Bilje Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš, Vardarac, Zlatna Greda
Općina Čeminac Čeminac, Grabovac, Kozarac, Mitrovac
Općina Darda Darda, Mece, Švajcarnica, Uglješ
Općina Draž Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje
Općina Jagodnjak Bolman, Jagodnjak, Majške Međe, Novi Bolman
Općina Kneževi Vinogradi Jasenovac, Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Mirkovac, Sokolovac, Suza, Zmajevac
Općina Petlovac Baranjsko Petrovo Selo, Luč, Novi Bezdan, Novo Nevesinje, Petlovac, Sudaraž, Širine, Torjanci, Zeleno Polje
Općina Popovac Branjina, Kneževo, Popovac
Grad Osijek Podravlje, Tvrđavica

IzvorUredi

  • J(ovan) Nedić: "Baranjske općine ... i (jedini) grad" < "Baranjski leksikon", Baranjski dom, I, 41, 5 - Beli Manastir, 5-6.VII.2006.