Atomski radijus

(Preusmjereno sa stranice Atomski radiјus)

Atomski radijus predstavlja rastojanje između najudaljenijih elektrona koji se javljaju u određenom atomu i jezgra tog atoma.

Element radijus () valentni
Dušik 0.71 0.7
Fosfor 1.15 1.1
Sumpor 1.04 1.04
Jod 1.35 1.33

Atomski radijusi se za razlikuju od stvarnih valentnih radijusa određuje teoretskim putem, a ne stvarnim eksperimentalnim podacima, zato iako su njihove definicije iste može doći do određenih razlika.

Atomski radijus u grupama periodnog sistema elemenata raste odozgo nadole (elektroni se udaljavaju od atomskog jezgra), a u periodama raste s desna nalevo (jezgro jače privlači elektrone, kojih je manje).

Upoređivanje valentnih i atomskih radijusa:

Vidi još

uredi