Perioda periodnog sistema elemenata

Postoji 7 perioda u sistemu hemijskih elemenata. To su horizontalni (vodoravni) redovi u periodnom sistemu. One predstavljaju redove na koje je podeljen periodni sistem elemenata. Periode periodnog sistema elemenata su: