Apodemije (Apodemius, ? - 361) je bio rimski velikodostojnik, diplomat i obavještajac iz vremena kasnog Carstva, poznat po spletkama na dvoru cara Konstancija II. Apodemije je služio kao agens in rebus, odnosno pripadnik službe koja je u kasnom Rimskom Carstvu osim kurirskih poslova funkcionirala i kao tajna policija. Godine 354. je sudjelovao u likvidaciji Konstancijevog nasljednika Konstancija Gala, kao i u likvidaciji Klaudija Silvana 355. nakon čije smrti je zaveo strahovladu po Galiji. Historičar Amijan Marcelin ga opisuje kao "neprijatelja svih dobrih ljudi". Godine 361. je nakon Konstancijeve smrti novi car Julijan Apostata sazvao Halkedonski tribunal na kome je suđeno vodećim Konstancijevim doglavnicima za brojne zločine; Apodemije je proglašen krivim i pogubljen spaljivanjem.

Literatura

uredi
Primarni izvori
Sekundarni izvori