Za ostala značenja, vidi Kurir (razvrstavanje).

Kurir (francuski courrier) je osoba koja osobno dostavlja nečije poruke ili pakete, najčešće brže od redovne poštanske službe ili van njenog sistema. Ukoliko je riječ o više kurira u okviru neke organizacije, riječ je o kurirskoj službi.

Dok su nekad kuriri bili jedino ili glavno sredstvo za prenošenje različitih informacija, u suvremenom društvu su ih zamijenile telekomunikacije, te se danas koriste isključivo za slanje najpovjerljivijih podataka.

Uz kurirske službi u okviru organa države, te diplomatske kurire, kurirske službe posjeduju i neke poslovne kompanije, ali također postoje i kurirske službe kao djeluju kao samostalne tvrtke za račun privatnih klijenata. Među njima su danas najpoznatije UPS, DHL i FedEx.