Halkedonski tribunal

Halkedonski tribunal je naziv za sud koga je 361. godine, neposredno nakon dolaska na prijestolje, sazvao rimski car Julijan Apostata kako bi sudio vodećim dvorjanima svog prethodnika Konstancija II, od kojih su mnogi zloupotrijebili svoj položaj. Julijan je time nastojao konsolidirati svoj položaj, ali i osvetiti polubrata Konstancija Gala, pogubljenog 354. zahvaljujući spletkama Konstancijeve dvorske kamarile. Sud se sastao u Halkedonu, tadašnjem predgrađu carske prijestolnice Konstantinopola. Sudom je predsjedao Arbicion; nekoliko Konstancijevih dvorjana je osuđeno na progonstvo, nekoliko je pogubljeno, a dvojica posebno omraženih - Paul Katena i šef tajne policije Apodemije - su pogubljeni spaljivanjem.