Anatas je jedan od tri mineralne forme titanijum dioksida. Ostali minerali su rutil i brukit. Dolazi u malim, izoliranim i jasno razvijenim kristalima. Kristalizira u tetragonskom sistemu. Zagrijavanjem iznad 915 °C prelazi u rutil. Kristale anatasa je moguće dobiti laboratorijski sol-gel procesom, kontroliranom hidrolizom TiCl4 ili titanijumovih alkoksida. Anatas je u odnosu na rutil manje zastupljen. Anatas i rutil imaju sličan sjaj, tvrdoću i gustoću. Razlikuju se po strukturi, kristalnom habitusu i kalavosti. Anatas dolazi u kristalima oblika izdužene bipiramide, a ponekad se pogrešno naziva oktaedrit.[1]

Anatas

Općenito
KategorijaOksidi
Kemijska formulaTiO2
Identifikacija
Bojacrveno-smeđa, žuto-smeđa, crna, plavo-ljubičasta
Kristalni habitusprizmatičan, masivan
Kalavostpo 111
Sjajneproziran
Ogrebsivo-crn
ReferenceF. Cardarelli: Materials Handbook, 2000, Springer ISBN 978-1-84628-668-1

Reference uredi

  1. ANATASE (Titanium Oxide)