Amblem je slika, abstrakt ili reprezentacija koja konceptualno ili alegorički predstavlja neku ličnost ili organizaciju. Amblemi se najčešće povezuju sa monarsima, kraljevima i velikodostojnicima.

Papinski amblem

Nacionalni amblemi su oni amblemi koji predstavljaju naciju.

Povezano uredi