Logo (od grčke reči λογότυπο [logótipo]) je konglomerat grafičkih elemenata, simbola ili trejdmark i brend ikona i njihovog logotipa, koji je, po mogućstvu, urađen jedinstvenim tipografskim stilom ili aranžiran na neki specifičan način. Krajnji rezultat bi trebalo biti njegovo trenutno prepoznavanje. Oblici, boje, fontovi i slike su uglavnom drugačije od ostalih na sličnom tržištu. Logo je jedan vid brenda kompanije ili neke institucije.

Logo Vikipedije čine slika i ime.