Afidant (starogrčki: Ἀφείδας) ime je više ličnosti u grčkoj mitologiji.

  1. Afidant, sin Arkadov, koga je rodila ili nimfa Erato ili Leanira ili Meganira, kći Krokonova, ili Hrisopelija, brat Elatov i Azanov. Nakon očeve smrti postao je kralj u Tegeji. Imao je sina Aleja i kćerku Stenebeju.[1][2][3][4]
  2. Afidant, sin Polipemona, iz Alibanta. U Odiseji, nakon što je pobio Penelopine prosce, Odisej odlazi da vidi Laerta i prvo se predstavlja kao Eperit, sin ovog Afidanta.[5]
  3. Afidant, jedan od kentaura, koji je prisutvovao svadbi Piritoja i Hipodamije.[6]
  4. Afidant, kralj po kome su neki Mološani nazvani Afidanćanima.[7]
  5. Afidant, atinski kralj, sin Oksintov. Vladao je samo godinu dana (1135–1135, prema Evsevijevoj hronologiji), a onda ga je ubio njegov brat Timet, koji ga je i nasledio na prestolu.[8] Tokom Afidantove vladavine Atinjani su dobili savet Zevsovog proročišta u Dodoni da ne ubijaki Lakedemonjane kad ovi budu potražili utočište na Areopagu.[9] Atinjani su se setili tog proročanstva krajem vladavine Kodra, sina Melanta, naslednika Timetovog; nakon Kodrove smrti većina Peloponežana odustala je od pohoda i povukla se iz Atike, ali su neki Lakedemonjani već ušli u grad i, videvši da su usamljeni, potražili su utočište na Areopagu;[10] Atinjani su ih pustili da idu, ali su kasnije Kilon i njegovi ljudi, koji su zauzeli Akropolj, bili pogubljeni, iako su se sklonili kod žrtvenika boginje Atene.[11]

Reference uredi

Kraljevske titule
Prethodi:
Oksint
Kralj Atine
Slijedi:
Timet