V. također: 31824 Elatus

Elat (starogrčki: Ἔλατος) ime je više ličnosti u grčkoj mitologiji.

  1. Elat, jedan od Lapita, vladar Larise u Tesaliji. Hipeja mu je rodila Keneja,[1] Polifema[2][3] Ishija, u koga se zaljubila Koronida,[4][5] te kćerku Dotiju, koja je možda bila eponimna heroina Dotiona u Tesaliji[6] (v. i Dotis).
  2. Elat, jedan od kentaura, koji je tokom borbe s Heraklom ubijen zatrovanom strelom koja mu je probola ruku, a zatim letela dalje sve do Hirona, koga je ranila u koleno.[7] Po njemu je nazvan asteriod 31824 Elatus.
  3. Elat, jedan od Penelopinih prosaca, koga je ubio Eumej.[8]
  4. Elat, sin Arkadov, brat Afidantov i Azanov. Arkad mu je na upravu dao oblast planine Kilene, koja je tad bila bez naziva, ali je potom prešao u oblast koja će se kasnije zvati Fokida, gde je stanovništvu pomogao u ratu protiv Flegijci; bio je poznat kao eponimni osnivač grada Elateje.[9] Njegov je lik bio izvajan na jednoj steli na trgu u Elateji.[10] Oženio se Laodikom, kćerkom Kinirinom, koja mu je rodila Stimfala, Pereja, Ishija i Kilena.[11][9]
  5. Elat, saveznik Trojanaca iz Pedasa, koga je ubio Agamemnon.[12]
  6. Elat ili Elaton, Amfijarajev vozač bojnih kola,[13] koji je inače poznat pod imenom Baton.
  7. Elat, otac Evanipe, koja je Hipomedontu rodila Polidora.[14]
  8. Elat, sin Ikarijev, kome je Erimeda rodila Tenara.[15]
  9. Elat, prorok i otac Ampikov.[16]

ReferenceUredi