ATC kod A06

ATC kod A06 Laksativi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa A06 je deo anatomske grupe A Alimentarni trakt i metabolizam.[1]

ATC kodovi
A Alimentarni trakt i metabolizam
A01 Stomatološki preparati
A02 Lekovi za poremećaje vezane za kiselinu
A03 Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje
A04 Antiemetici
A05 Terapija žuča i jetre
A06 Laksativi
A07 Antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi
A08 Preparati protiv gojaznosti, osim proizvoda za dijetu
A09 Digestivi, uključujući enzime
A10 Lekovi koji se koriste za dijabetes
A11 Vitamini
A12 Mineralni suplementi
A13 Tonici
A14 Anabolički agensi za sistemsku upotrebu
A15 Stimulansi apetita
A16 Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QA06...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

A06A Laksativi

A06AA Omekšivači, ovlaživači

A06AA01 Tečni parafin
A06AA02 Dokusat natrijum
A06AA51 Tečni parafin, kombinacije

A06AB Kontaktni laksativi

A06AB01 Oksifenisatin
A06AB02 Bisakodil
A06AB03 Dantron
A06AB04 Fenolftalein
A06AB05 Kastorovo ulje
A06AB06 Sena glikozidi
A06AB07 Kaskara
A06AB08 Natrijum pikosulfat
A06AB09 Bizoksatin
A06AB20 Kontaktni laksativi u kombinaciji
A06AB30 Kontaktni laksativi u kombinaciji sa beladona alkaloidima
A06AB52 Bisakodil, kombinacije
A06AB53 Dantron, kombinacije
A06AB56 Sena glikozidi, kombinacije
A06AB57 Kaskara, kombinacije
A06AB58 Natrijum pikosulfat, kombinacije

A06AC Formirači obima

A06AC01 Ispaghula
A06AC02 Etuloza
A06AC03 Sterkulija
A06AC05 Lan
A06AC06 Metilceluloza
A06AC07 Tritikum (pšenična vlakna)
A06AC08 Polikarbofilni kalcijum
A06AC51 Ispaghula, kombinacije
A06AC53 Sterkulija, kombinacije
A06AC55 Lan, kombinacije

A06AD Laksativi sa osmotskim dejstvom

A06AD01 Magnezijum karbonat
A06AD02 Magnezijum oksid
A06AD03 Magnezijum peroksid
A06AD04 Magnezijum sulfat
A06AD10 Mineralne soli u kombinaciji
A06AD11 Laktuloza
A06AD12 Laktitol
A06AD13 Natrijum sulfat
A06AD14 Pentaeritritil
A06AD15 Makrogol
A06AD16 Manitol
A06AD17 Natrium fosfat
A06AD18 Sorbitol
A06AD19 Magnezijum citrat
A06AD21 Natrijum tartrat
A06AD61 Laktuloza, kombinacije
A06AD65 Makrogol, kombinacije

A06AG Klistiri

A06AG01 Natrijum fosfat
A06AG02 Bisakodil
A06AG03 Dantron, uključujući kombinacije
A06AG04 Glicerol
A06AG06 Ulje
A06AG07 Sorbitol
A06AG10 Dokusat natrijum, uključujući kombinacije
A06AG11 Laurilsulfat, uključujući kombinacije
A06AG20 Kombinacije

A06AH Antagonisti perifernih opioidnih receptora

A06AH01 Metilnaltrekson bromid
A06AH02 Alvimopan

A06AX Drugi laksativi

A06AX01 Glicerol
A06AX02 Lekovi koji proizvode ugljen dioksid
A06AX03 Lubiproston

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.