ATC kod A03 Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa A03 je deo anatomske grupe A Alimentarni trakt i metabolizam.[1]

ATC kodovi
A Alimentarni trakt i metabolizam
A01 Stomatološki preparati
A02 Lekovi za poremećaje vezane za kiselinu
A03 Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje
A04 Antiemetici
A05 Terapija žuča i jetre
A06 Laksativi
A07 Antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi
A08 Preparati protiv gojaznosti, osim proizvoda za dijetu
A09 Digestivi, uključujući enzime
A10 Lekovi koji se koriste za dijabetes
A11 Vitamini
A12 Mineralni suplementi
A13 Tonici
A14 Anabolički agensi za sistemsku upotrebu
A15 Stimulansi apetita
A16 Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QA03...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

A03A Lekovi za poremećaje funkcije crevaUredi

A03AA Sintetički antiholinergici, estri sa tercijarnom amino grupomUredi

A03AA01 Oksifenciklimin
A03AA03 Kamilofin
A03AA04 Mebeverin
A03AA05 Trimebutin
A03AA06 Rociverin
A03AA07 Dicikloverin
A03AA08 Diheksiverin
A03AA09 Difemerin
A03AA30 Piperidolat

A03AB Sintetički antiholinergici, kvaternarna amonijum jedinjenjaUredi

A03AB01 Benzilon
A03AB02 Glikopironijum
A03AB03 Oksifenonijum
A03AB04 Pentienat
A03AB05 Propantelin
A03AB06 Otilonijum bromid
A03AB07 Metantelin
A03AB08 Tridiheksetil
A03AB09 Izopropamid
A03AB10 Heksociklijum
A03AB11 Poldin
A03AB12 Mepenzolat
A03AB13 Bevonijum
A03AB14 Pipenzolat
A03AB15 Difemanil
A03AB16 (2-benzhidriloksietil)dietil-metilamonijum jodid
A03AB17 Tiemonijum jodid
A03AB18 Prifinijum bromid
A03AB19 Timepidijum bromid
A03AB21 Fenpiverinijum
A03AB53 Oksifenonijum, kombinacije
QA03AB90 Benzetimid
QA03AB92 Karbahol
QA03AB93 Neostigmin

A03AC Sintetički antispazmodici, amidi sa tercijarnim aminimaUredi

A03AC02 Dimetilaminopropionilfenotiazin
A03AC04 Nikofetamid
A03AC05 Tiropramid

A03AD Papaverin i derivatiUredi

A03AD01 Papaverin
A03AD02 Drotaverin
A03AD30 Moksaverin

A03AE Lekovi sa dejstvom na serotoninske receptoreUredi

A03AE01 Alosetron
A03AE02 Tegaserod
A03AE03 Cilansetron
A03AE04 Prukaloprid

A03AX Drugi lekovi za poremećaje funkcije crevaUredi

A03AX01 Fenpipran
A03AX02 Diizopromin
A03AX03 Hlorbenzoksamin
A03AX04 Pinaverijum
A03AX05 Fenoverin
A03AX06 Idanpramin
A03AX07 Proksazol
A03AX08 Alverin
A03AX09 Trepibuton
A03AX10 Izometepten
A03AX11 Karoverin
A03AX12 Floroglucinol
A03AX13 Silikoni
A03AX30 Trimetildifenilpropilamin
A03AX58 Alverin, kombinacije
QA03AX63 Silikoni, kombinacije
QA03AX90 Fiziostigmin
QA03AX91 Makrogol ricinoleat (NFN)

A03B Velebilje i derivatiUredi

A03BA Alkaloidi velebilja, tercijarni aminiUredi

A03BA01 Atropin
A03BA03 Hiosciamin
A03BA04 Velebilje, totalni alkaloidi

A03BB Alkaloidi velebilja, semisintetička, kvaternarna amonijum jedinjenjaUredi

A03BB01 Butilskopolamin
A03BB02 Metilatropin
A03BB03 Metilskopolamin
A03BB04 Fentonijum
A03BB05 Cimetropijum bromid

A03C Antispazmodici u kombinaciji sa psiholepticimaUredi

A03CA Sintetički antiholinergični agensi u kombinaciji sa psiholepticimaUredi

A03CA01 Izopropamid i psiholeptici
A03CA02 Clidinijum i psiholeptici
A03CA03 Oksifenciklimin i psiholeptici
A03CA04 Otilonijum bromid i psiholeptici
A03CA05 Glikopironijum i psiholeptici
A03CA06 Bevonijum i psiholeptici
A03CA07 Ambutonijum i psiholeptici
A03CA08 Difemanil i psiholeptici
A03CA30 Emepronijum i psiholeptici
A03CA34 Propantelin i psiholeptici

A03CB Velebilje i derivati u kombinaciji sa psiholepticimaUredi

A03CB01 Metilskopolamin i psiholeptici
A03CB02 Velebilje totalni alkaloidi i psiholeptici
A03CB03 Atropin i psiholeptici
A03CB04 Metilhomatropin i psiholeptici
A03CB31 Hiosciamin i psiholeptici

A03CC Drugi antispazmodici u kombinaciji sa psiholepticimaUredi

A03D Antizpasmodici u kombinaciji sa analgeticimaUredi

A03DA Sintetički antiholinergični agensi u kombinaciji sa analgeticimaUredi

A03DA01 Tropenzilon i analgetici
A03DA02 Pitofenon i analgetici
A03DA03 Bevonijum i analgetici
A03DA04 Ciklonijum i analgetici
A03DA05 Kamilofin i analgetici
A03DA06 Trospijum i analgetici
A03DA07 Tiemonijum jodid i analgetici

A03DB Velebilje i derivati u kombinaciji sa analgeticimaUredi

A03DB04 Butilskopolamin i analgetici

A03DC Drugi antispazmodici u kombinaciji sa analgeticimaUredi

A03E Antispazmodici i antiholinergici u kombinaciji sa drugim lekovimaUredi

A03EA Kombinacije antispazmodika, psiholeptika i analgetikaUredi

A03ED Antispazmodici u kombinaciji sa drugim lekovimaUredi

A03F PropulziviUredi

A03FA PropulziviUredi

A03FA01 Metoklopramid
A03FA02 Cisaprid
A03FA03 Domperidon
A03FA04 Bromoprid
A03FA05 Alizaprid
A03FA06 Kleboprid
QA03FA90 Fiziostigmin

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atcvet/atcvet_index/.