ATC kod A11

ATC kod A11 Vitamini su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa A11 je deo anatomske grupe A Alimentarni trakt i metabolizam.[1]

ATC kodovi
A Alimentarni trakt i metabolizam
A01 Stomatološki preparati
A02 Lekovi za poremećaje vezane za kiselinu
A03 Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje
A04 Antiemetici
A05 Terapija žuča i jetre
A06 Laksativi
A07 Antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi
A08 Preparati protiv gojaznosti, osim proizvoda za dijetu
A09 Digestivi, uključujući enzime
A10 Lekovi koji se koriste za dijabetes
A11 Vitamini
A12 Mineralni suplementi
A13 Tonici
A14 Anabolički agensi za sistemsku upotrebu
A15 Stimulansi apetita
A16 Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QA11...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

A11A Multivitamin, kombinacijeUredi

A11AA Multivitamini sa mineralimaUredi

A11AA01 Multivitamini i gvožđe
A11AA02 Multivitamini i kalcijum
A11AA03 Multivitamini i drugi minerali, uključujući kombinacije
A11AA04 Multivitamini i mikroelementi

A11AB Multivitamini, druge kombinacijeUredi

A11B Multivitamini, čistiUredi

A11BA Multivitamini, čistiUredi

A11C Vitamin A i D, uključujući kombinacije dvaUredi

A11CA Vitamin A, čistUredi

A11CA01 Retinol (vitamin A)
A11CA02 Betakaroten

A11CB Vitamin A i D u kombinacijiUredi

A11CC Vitamin D i analoziUredi

A11CC01 Ergokalciferol
A11CC02 Dihidrotahisterol
A11CC03 Alfakalcidol
A11CC04 Kalcitriol
A11CC05 Kolekalciferol
A11CC06 Kalcifediol
A11CC20 Kombinacije

A11D Vitamin B1, čist i u kombinaciji sa vitaminom B6 i B12Uredi

A11DA Vitamin B1, čistUredi

A11DA01 Tiamin (vitamin B1)
A11DA02 Sulbutiamin
A11DA03 Benfotiamin

A11DB Vitamin B1 u kombinaciji sa vitaminom B6 i/ili vitamin B12Uredi

A11E Vitamin B-kompleks, uključujuči kombinacijeUredi

A11EA Vitamin B-kompleks, čistUredi

A11EB Vitamin B-kompleks sa vitaminom CUredi

A11EC Vitamin B-kompleks sa mineralimaUredi

A11ED Vitamin B-kompleks sa anaboličnim steroidimaUredi

A11EX Vitamin B-kompleks, druge kombinacijeUredi

A11G Askorbinska kiselina (vitamin C), uključujuči kombinacijeUredi

A11GA Askorbinska kiselina (vitamin C), čistUredi

A11GA01 Askorbinska kiselina (vitamin C)

A11GB Askorbinska kiselina (vitamin C), kombinacijeUredi

A11GB01 Askorbinska kiselina (vitamin C) i kalcijum

A11H Drugi čisti vitaminski preparatiUredi

A11HA Drugi čisti vitaminski preparatiUredi

A11HA01 Nikotinamid
A11HA02 Piridoksin (vitamin B6)
A11HA03 Tokoferol (vitamin E)
A11HA04 Riboflavin (vitamin B2)
A11HA05 Biotin
A11HA06 Piridoksal fosfat
A11HA07 Inozitol
A11HA08 Tokofersolan
A11HA30 Dekspantenol
A11HA31 Kalcijum pantotenat
A11HA32 Pantetin

A11J Drugi vitaminski produkti, kombinacijeUredi

A11JA Kombinacije vitaminaUredi

A11JB Vitamini sa mineralimaUredi

A11JC Vitamini, druge kombinacijeUredi

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.