Znanje (budizam)

Znanje (sanskrt: jñāna đnana, iz korena đna – zna, pali: ñāṇa njana) je jedan od bitnih pojmova budističke filozofije.

U budističkoj misli, đnana je ili sinonim za spoznaju (panna), ili je u nju uključena.[1] Đnani prethodi svest (sanna).[1]

Najviše znanje (añña) jeste arahantovo znanje krajnjeg oslobođenja.[2]

Dva kvaliteta znanjaUredi

Buda govori o dva kvaliteta koja čine znanje:

  „Dva su kvaliteta koja čine jasno znanje. Smirenje i uvid. Kada je smirenje razvijeno, um je razvijen. A kada je um razvijen, svaka strast je napuštena. Kada je uvid razvijen, mudrost je razvijena. A kada je mudrost razvijena, svako neznanje je napušteno.[3]

Četiri puta do znanjaUredi

Budin učenik, Ananda, je govorio da ko god je dostigao konačno znanje, on je to učinio na jedan od četiri načina:

  • Ima slučajeva kada neko razvija smirenje, a zatim uvid. Usled toga, put se u njemu rađa, on ga sledi, razvija i neguje, a s njega okovi spadaju i prikrivene sklonosti nestaju.
  • Ima slučajeva kada neko razvija uvid, a zatim smirenje. Usled toga, put se u njemu rađa, on ga sledi, razvija i neguje, a s njega okovi spadaju i prikrivene sklonosti nestaju.
  • Ima slučajeva kada neko razvija smirenje uporedo sa uvidom. Usled toga, put se u njemu rađa, on ga sledi, razvija i neguje, a s njega okovi spadaju i prikrivene sklonosti nestaju.
  • Ima slučajeva kada nečiji um zarobi nemir. Ali onda dođe trenutak kada njegov um postane sabran i ujedinjen; put se u njemu rađa. Onda ga on sledi, razvija i neguje, a s njega okovi spadaju i prikrivene sklonosti nestaju.

Ko god objavi da je dostigao konačno znanje arahanta, on je to učinio na jedan od ova četiri načina.[4]

LiteraturaUredi

  • Iveković, Rada (1977). Rana budistička misao. Sarajevo: IP Veselin Masleša. 
  • Kovačević, Branislav (2014). Ovako sam čuo: Budino učenje na osnovu izvora u Pali kanonu. Novi Sad–Beograd. 

IzvoriUredi

  1. 1,0 1,1 Iveković 1977, str. 131-152.
  2. Kovačević 2014, str. 258.
  3. Kovačević 2014, str. 237.
  4. Kovačević 2014, str. 238.

Vidi jošUredi