Windows API, ili kraće WinAPI je Microsoftov temeljni skup sučeljâ (interfejsâ) za programiranje aplikacija (API) dostupan u Microsoft Windows operacijskim sustavima. Naziv Windows API se skupno odnosi na niz različitih implementacija programskih platformi koje se često nazivaju vlastitim imenima (na primjer, Win32 API za 32-bitne verzije Windowsa). Gotovo svi Windows programi koriste Windows API, izuzevši mali broj posebnih programa iniciranih prilikom pokretanja Windows procesa na na Windows NT liniji operacijskih sustava, koji koriste Nativni API.[1]

Podrška razvijateljima aplikacijâ je dostupna u obliku Windows Software Development Kit (SDK), koja pruža dokumentaciju i alate potrebne za izgradnju softvera temeljenih na Windows API-jima, te povezanih Windows sučeljâ.

Windows API je implementiran u programskom jeziku C i nije objektno-orijentiran.[2] Novije verzije kao što su Windows 8, pored podrške za takav proceduralni Win32 API također pružaju podršku i za WinRT API koji je implementiran u programskom jeziku C++ i jest objektno-orijentiran.[3]

Reference uredi

  1. Microsoft TechNet (November 2006). Inside Native Applications. Retrieved December 24, 2008.
  2. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb384843.aspx
  3. Mayberry, Michael (2012). WinRT Revealed. New York City: Apress. str. 3. ISBN 978-1-4302-4585-8.