65. viša komanda za posebnu namenu

Viša Komanda za posebnu namenu LXV (nem. Höheres Kommando zur besonderen Verwendung LXV) formirana je 21. maja 1941. u cilju izvršavanja vojnih zadataka okupacione uprave u Jugoslaviji. Po rangu, to je bila korpusna formacija. Komandant joj je bio general artiljerije Paul Bader. Pod komandom ovog bile su četiri posadne divizije:

Prve tri bile su raspoređene na teritoriji Srbije, dok je 718. divizija raspoređena kao pomoć snagama NDH na njenoj teritoriji.

Istovremeno je postojao i štab i zvanje opunomoćenog zapovednika Srbije. Njegov komandant od 18. aprila do 31. maja 1941. bio je general avijacije Helmut Ferster (nem. General der Flieger Helmuth Förster), zatim od 31. maja do 28. jula 1941. Ludvig fon Šreder (nem. General der Flakartillerie Ludwig von Schröder), a nakon njegove pogibije u avionskoj nesreći general avijacije Hajnrih Dankelman (nem. General der Flieger Heinrich Danckelmann) (od 28. jula do 9. oktobra 1941.)

Sa rasplamsavanjem ustanka ukazala se potreba za jačanjem nemačkih trupa. Vrhovna komanda Vermahta (nem. Oberkommando der Wehrmacht) rešila je da pojača snage i uvede mere zastrašivanja. Tituli komandanta Srbije dodati su 19. septembra zastrašujući epiteti: uz zvanje "opunomoćenog zapovednika" (nem. Bevollmächtigter Kommandierender General) dobio je i zvanje "naredbodavca" (nem. Befehlshaber) da bi se naglasila njegova neograničena moć.

Na mesto ovog komandanta neograničene moći postavljen je 9. oktobra general brdskih trupa Franc Beme (nem. General der Gebirgstruppe Franz Böhme). On je na ovom položaju ostao do 1. marta 1942, a Viša Komanda 65 za posebnu namenu funkcionisala je kao njegov operativni štab. 1. marta 1942. ova dva zvanja štaba su ujedinjena u jedan štab. Na njegovom čelu je nadalje do 13. avgusta 1943. bio general artiljerije Paul Bader (nem. General der Artillerie Paul Bader) sa zvanjem "Komandujućeg generala i naredbodavca u Srbiji" (nem. Kommandierender General und Befehlshaber in Serbien)

Spoljašnje vezeUredi