Paul Bader (* 20. juli 1883 Lahr; † 28. februar 1971 Emmendingen) je bio nemački oficir, general artiljerije u drugom svjetskom ratu.

General Paul Bader sedi za kartom. Fotografija načinjena u leto 1941. godine, za vreme njegovog komandovanja u Srbiji.

Bader je vodio više antipartizanskih operacija u Jugoslaviji, uključujući operaciju Treću neprijateljsku ofanzivu.

Drugi svetski rat u Jugoslaviji uredi

 
Proglas generala Badera o smrtnim kaznama za sve koji pomažu pobunjenike.

25. maja 1941. godine, po okupaciji Jugoslavije, general Bader je prešao u Beograd, gde je postao zapovednik 65. više komande za posebnu namenu, u rangu korpusa. Pod višom komandom bile su četiri divizije:

Prve tri bile su raspoređene na teritoriji Srbije, dok je 718. divizija raspoređena kao pomoć snagama NDH na njenoj teritoriji.

Nakon malo više od mesec dana što je postao komandant korpusa, Bader je dostigao najviše zvanje svoje vojne karijere, postajući general artiljerije 1. jula. Tokom leta i jeseni 1941. godine Baderov osnovni zadatak je bio borba protiv ustanka u Srbiji. Kao komandant više komande, Paul Bader je postao zamenik vojnog komandanta Srbije. Od 11. decembra 1941. je postao komandant svih jedinica Vermahta u Srbiji i glavni rukovodilac operacija protiv partizana.

Početkom aprila 1942. godine, usled jačanja partizanskih borbi u Bosni, Operativni štab Baderove borbene grupe je premestio svoje sedište iz Beograda u Sarajevo. Neposredno po partizanskom zauzimanju istočne Bosne, od 8. travnja do 14. lipnja usledila je združena osovinska Operacija Trio, prva anti-ustanička operacija većeg obima u NDH, poznata kao Treća neprijateljska ofanziva. Tokom operacije Bader je privremeno preuzeo komandu nad delom italijanskih i hrvatskih snaga, čisteći područje od partizanskih jedinica.[1]

Izvori uredi

Vanjske veze uredi