Vaskularna hirurgija

(Preusmjereno sa stranice Vaskularna kirurgija)

Vaskularna hirurgija je medicinska specijalnost i grana hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudva izuzev krvnih sudova lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme kojim se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca kojim se bavi kardiohirurgija. Sve veći broj bolesti krvnih sudova (vena i arterija) može se uspešno lečiti invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama zahvaljujući sve većem razvoju tehnike i pomoćnih uređaja za tretman. Međutim uz dobru opremu vaskularne hirurgije, za uspešno funkcionisanje i dalje zahteva dobro poznat standard: dobro hirurškog znanja, bogato stručno iskustva i primenu mikroskopske tehnike, tj. veštinu izvođenja operacija pod mikroskopom sa velikim uvećanjem.

Bolesti koje leči vaskularna hirurgija

uredi

Vaskularna hirurgija se bavi konzervatinim i operativnim lečenjem bolesti arterijskih krvnih sudova i vena, kao i posledicama ovih bolesti (aneurizma, rane na potkolenicama, dijabetično stopalo ...).

Indikacije/bolesti Procedure
Aneurizma trbušne aorte (AAA) Hirurgija aorte

Endovaskularno lečenje aneurizme (EVAR)

Stenoza karotidne aerterije Endarektomija karotide

Ugradanja karotidnog stenta

Proširene vene Uklanjanje vena

Skleroterapija

Enovakularna terapija laserom

Ambulantna flebektomija

Periferna arterijska okluzivna bolest Angioplastia ili stentovanje

Vaskularni baj pas

Endarektomija

Aterektomija

Akutna ishemija udova Balone embolektomija

Trombektomija

Ugradnja vaskularnog grafta

Disekcija aorte Hirurgija aorte

Endovaskularna reparacija grudne aneurizme (TEVAR)

Cilj, trajanje i struktura specijalizacije

uredi
Cilj

Specijalizacija iz vaskularne hirurgije je obrazovni proces u toku kog specijalizant dobija teorijsko i praktično znanje iz područja hirurškog i vaskularnog lečenja (prevenciju, dijagnozu, procenu, terapiju, intenzivnu negu i rehabilitaciju) pacijenata sa povredama i bolestima krvnih sudova.[1]

Takođe specijalizacija osoposobljava buduće vaskularne hirurge za savremene oblike lečenje bolesti krvnih sudova uključujući ekstrakranijalne delove karotidnih i vertebralnih arterija, bolesti aorte i drugih krvnih sudova grudnog koša i trbuha i perifernih krvnih sudova.

Trajanje

Specijalizacija traje pet godina.

Struktura specijalizacije

Izvori

uredi
  1. Poglavlje 12. Neurohirurgija U: Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS, br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 110/12 - US i 119/12)

Literatura

uredi
  • Michael Staudacher: Sternstunden in der Gefäßchirurgie. Wien 2006.

Spoljašnje veze

uredi