Ustav Irske (irski: Bunreacht na hÉireann; engleski: Constitution of Ireland) je ustav, odnosno temeljni zakon Republike Irske. Njegove odredbe su u skladu sa danas uobičajenim standardima liberalne , odnosno predstavničke demokracije u Evropi i zapadnom svijetu, te predviđaju zakonodavnu vlast u obliku dvodomnog parlamenta koji izabire izvršnu vlast po westminsterskom sistemu; državnog poglavara izabranog na neposrednim izborima od strane građana; te trodiobu vlasti u kojoj značajnu ulogu igra nezavisno sudstvo. Jedna od specifičnosti irskog Ustava jest da se može promijeniti jedino uz održavanje referenduma.

Današnji je Ustav donesen 1937. godine temeljem plebiscita 1937. godine, kojim je van snage stavljen Ustav Slobodne Irske Države iz 1922. godine.