UNTAES je engleska skraćenica za UN Transitional Administration in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium i ime je za Prelaznu upravu UN-a za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem, koja je bila stvorena na osnovu Dejtonskog sporazuma potpisanog 1995. UNTAES je započeo s radom 15. I. 1996. i njegov mandat je završio 15. januara 1998.

Mapa Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema