UNPA je akronim od engl. United Nations Protected Areas, odnosno za Zaštićene zone Ujedinjenih naroda ("UNPA zone/područja/sektori") koje su tijekom Domovinskog rata stvorene području Republike Hrvatske i na koji su bile razmještene Zaštitne snage UN-a (United Nations Protection ForcesUNPROFOR). Njihova je zadaća trebala biti da ta područja demilitariziraju, tako da sve oružane snage, izuzimajući UNPROFOR, budu povučene i demobilizirane. Vojni promatrači bili bi ovlašteni nad­zirati djelovanje lokalnih policijskih snaga, štititi pojedince bilo koje nacionalnosti od svih oblika diskriminacije, te osigurati poštivanje ljudskih prava. JNA bi se povukla iz svih područja Hrvatske. UNPROFOR bi, u suradnji s humanitarnim organizacijama UN-a, osigurao siguran i miran povratak osoba raseljanih s UNPA-područja u Hrvatskoj.

Na teritoriji Hrvatske bile su osnovane četiri UNPA zone, nazvana Sektorima Sjever, Jug, Istok i Zapad. Područje sjeverne Dalmacije i Like organizirano je kao Sektor Jug, Banovina i Kordun u Sektor Sjever, zapadna Slavonija u Sektor Zapad, a istočna Slavonija u Sektor Istok.

Nad pojedinim područjima koja su graničila s UNPA-zonama, a u to su vrijeme bila oslobođena i faktički nedostupna hrvat­skim vlastima, mirovne snage UN-a nisu imale mandat. Ta su područja znana pod nazivom "ružičaste zone". Ružičaste zone se prvi puta spominju u Izvješću glavnog tajnika UN-a, S/23844, od 24. travnja 1992., u kojemu su definirane kao "određena područja u Hrvatskoj koja trenutno kontrolira JNA, ali se nalaze izvan dogovorenih granica UNPA."

Sektor Zapad reintegriran je u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske 1. i 2. svibnja 1995. u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak, Sektori Jug i Sjever početkom kolovoza 1995. u operaciji Oluja, a Sektor Istok, koji je prema Erdutskom sporazumu od 12. studenoga 1995. bio pod upravom UN (UNTAES), 15. siječnja 1998. mirnim putem.[1]

PovezanoUredi

IzvoriUredi