Banovina

višeznačna odrednica na Vikimediji

Banovina ima više značenja:

 • regija u središnjem dijelu Hrvatske, jugozapadno od Siska, između Save, Une i Kupe; Banija
 • upravno područje kojim upravlja ban; banija, banat
  • Bosanska banovina, srednjovjekovna bosanska država, ugarska krunovina
  • banovina, administrativno-politička jedinica u Kraljevini Jugoslaviji od 1929.
  • Banovina Hrvatska, administrativno-politička jedinica u Kraljevini Jugoslaviji stvorena prema sporazumu Cvetković-Maček iz 1939.
 • zgrada u kojoj se nalazi administracija banovine
  • Banovina, zgrada u Splitu, sjedište gradske administracije