Wuwei Wuwang (武威武王)
Porodično ime: Tufa (禿髮; tū fǎ)
Osobno ime: Wugu (烏孤, wū gū)
Hramsko ime: Liezu (烈祖, liè zǔ)
Posthumno ime: Wu (武, wǔ)
doslovno: "ratnički"

Tufa Wugu (禿髮烏孤) (? - 399), formalno Princ Wu od Wuweija (武威武王) bio je car i osnivač kineske/Xianbei države Južni Liang. Bio je vazal Lü Guanga, cara države Kasniji Liang, ali je uvidjevši kako je njegova vladavina nepopularna, a država slaba, proglasio nezavisnost, odnosno vlastitu državu godine 397. Dvije godine kasnije je pijan pao sa konja i umro od ozljeda. Pred smrt je odredio da ga nasljedi mlađi brat Tufa Lilugu.

Kineska carska porodica
Nova dinastija Princ Južnog Lianga
397–399
Slijedi:
Tufa Lilugu (Princ Kang)
Prethodi:
Lü Guang od Kasnijeg Lianga
Vladar Kine (Južni Gansu/Istočni Qinghai)
397–399