Trirema grčki Τριήρεις je naziv za drevnu antičku galiju s tri reda vesala sa svake strane. Nastala je među Feničanima, ali je najbolje poznata po svojoj ulozi u starogrčkoj historiji. Trirema je nastala od pentekontere, drevnog broda sa 25 vesala sa svake strane. Trireme su bile dominatni ratni brodovi na Mediteranu između 7. i 4. vijeka pne..

Drevna grčka trirema

Vanjski linkovi uredi