Treća vojvođanska udarna brigada

Treća vojvođanska narodnooslobodilačka udarna brigada formirana je 2. juna 1943. godine na Fruškoj gori. Odluku o formiranju brigade doneo je Operativni štab NOV i PO Vojvodine.

Treća vojvođanska udarna brigada
deo NOV i PO Jugoslavije
Yugoslav Partisans flag 1945.svg
Jugoslovenska partizanska zastava
Datum: 2. juna 1943.
Mesto: Fruška gora
Nadimak: {{{nadimak}}}
Formacija: tri bataljona
Brojno stanje: 550 vojnika i oficira
Komandant: Petar Matić Dule
Polit. komesar: Bora Ivanišević
Načelnik štaba: {{{načelnik štaba}}}
Zamenik komand: {{{zamenik komandanta}}}
Zam. pol. kom: {{{zamenik komesara}}}
Ref. saniteta: {{{ref saniteta}}}
Učešće u bitkama: Zaseda kod Neština avgusta 1943.
Odlikovanja: Orden narodnog oslobođenja
Orden partizanske zvezde

Brigada je formirana od dotadašnje Treće grupe vojvođanskih udarnih bataljona, koja je bila formirana u maju iste godine.

Od jula 1943. godine nalazila se u sastavu Šesnaeste, a od marta 1944. u sastavu Tridesetšeste vojvođanske divizije.

Za svoje zasluge tokom Narodnooslobodilačkog rata odlikovana je Ordenom narodnog oslobođenja i Ordenom partizanske zvezde.

Ratni put Treće vojvođanske brigadeUredi

Narodni heroji Treće vojvođanske brigadeUredi

Petoro boraca brigade je odlikovano Ordenom narodnog heroja:

LiteraturaUredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


  Vojvođanske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Prva vojvođanska brigada | Druga vojvođanska brigada | Treća vojvođanska brigada | Četvrta vojvođanska brigada | Peta vojvođanska brigada | Šesta vojvođanska brigada | Sedma vojvođanska brigada | Osma vojvođanska brigada | Deveta vojvođanska brigada | Deseta vojvođanska brigada | Jedanaesta vojvođanska brigada | Dvanaesta vojvođanska brigada | Trinaesta vojvođanska brigada | Četrnaesta vojvođanska brigada | Petnaesta vojvođanska brigada „Šandor Petefi“