Timotej

višeznačna odrednica na Vikimediji


Timotej je muško ime, koje potječe od grčkog imena Τιμόθεος, Timótheos (od τιμή, timē, čast, i θεός, theós, bog), a što znači "onaj koji poštuje bogove" ili "onaj koji poštuje Boga".

Može se odnositi na: