Klearh od Herakleje

Klearh (grčki: Kλέαρχoς; cca. 401 – 353. pne.) je bio građanin, a kasnije tiranin grčke kolonije Herakleja na obali Crnog mora. Zbog protivljenja vlastima je prognan, ali su ga potom gradski plemići da zajedno s najamničkom vojskom smiri buntovni narod. Prema Justinu je Klearh tom prigodom sklopio dogovor s Mitridatom od Kija da će uz njegovu pomoć preuzeti vlast u gradu, a potom ga predati Mitridatu, a sam vladati kao guverener. Međutim, kada je shvatio da vlast može preuzeti sam, prekršio je dogovor i na prevaru zarobio Mitridata, pustivši ga tek uiz veliku otkupninu. Potom je preuzeo vlast, izdao soje oligarhijske prijatelje i ispočetka vladao kao "prijatelj naroda", da bi brzo na vidjelo došla njegova tiranska narav. Ne samo što je bio okrutan, nego je bogohulnički sebe obdario titulama boga Zeusa, a jednom od sinova dao ime Keraunos ("gromovnik"). Vladao je dvanaest godina u stalnom strahu od atentata. Međutim, godine 353. pne. ga je ubio Hion, učenik Platona i Izokrata, a nakon toga je na vlast došao njegov još okrutniji brat Satir.