Teletekst je sistem povezanih kodiranih stranica koje se prenose televizijskim signalom, tj. neiskorišćenim delom tog signala. Dostupan je na TV uređajima koji podržavaju ovaj servis. Uveden je u svetu juna 1980.

Teletekst

Uputstvo

uredi

Za korišćenje teleteksta neophodno je da imate tu mogućnost aktiviranu na vašem televizoru i da na daljinskom imate taster koji se zove TTX ili TELETEXT ili nešto slično tome. Pritiskom na taj taster, ulazite u teletekst televizijske stanice koju gledate. Nemaju sve televizijske stanice teletekst. Po ulasku u teletekst, automatski se nalazite na stranici broj 100. To je početna teleteksta bez obzira na kojoj televizijskoj stanici se nalazite. Broj stranice je prečica do sadržaja koji se nalazi na toj stranici. Teletekst ima stranice od 100 do 899. Pristup teletekstu takođe zavisi od kvaliteta slike koju primate od televizijske stanice. Ako je slika lošija, teletekst neće raditi. Najčešće na daljinskom postoji i taster za istovremeni prikaz televizijske stanice i teleteksta. Taj taster se zove TVTXT ili MIX ili nešto slično tome.

Pomoćni tasteri

uredi

Na nekim daljinskima postoje i 4 pomoćna tastera. Ta 4 tastera najčešće imaju dve fukncije. Prva funkcija se ostvaruje dok teletekst nije aktiviran (najčešća svrha je podešavanje kvaliteta slike ili tona), a druga funkcija se ostvaruje kada je teletekst aktiviran. Tada se ta 4 tastera koriste kao prečice za neke stranice, tj umesto kucanja brojeva automatski se poziva neka stranica.

Spoljašnje veze

uredi