Tekst (lat. textum: tkivo) je ograničena, povezana izjava pisanim jezikom, u širem smislu, i nepisanim jezikom, kao što je pjesma, film ili kazalište.

Potraži pojam tekst u W(j)ečniku, slobodnom r(j)ečniku.
Najstariji su hrvatski tekstovi pisani svojevrsnom mješavinom hrvatske inačice staroslavenskog jezika i arhaične čakavštine te isključivo glagoljicom. Molitva "Oče naš" u tri vrste glagoljice u rasporedu: Na lijevoj strani starija obla glagoljica, u sredini hrvatska uglata glagoljica, na desnoj strani brzopisna kurzivna glagoljica.

Vrste tekstova uredi

Tekstovi su podijeljeni prema vrsti jezika koji se koristi, prema korištenju teksta i prema publici teksta, koja se određuje prema formalnosti i izboru pojmova.

Podjela temeljem jezika, tekst može biti:

Prema metodi, razlikuje se: