Tarhuntassa je još uvijek nepronađeni grad iz Brončanog doba koji se nalazio južno od Hattuse. Špekulira se kako bi njegova lokacija mogli biti Konya, Gruba Kilikija, dolina Gok Su i okolica Kayserija.[1] Kao moguća lokacija je predložena i lokacija Kilise Tepe. Ime mu na luvijskom jeziku znači "Grad Tarhunta (luvijskog boga oluja)", te se vjeruje da je ime stekao u doba kada se u njemu pretežno govorio luvijski.

Početkom 13. vijeka pne. Muwatalli II je hetitski glavni grad premjestio iz Hattuse u Tarhuntasse, službeno kao posljedica znamenja. Sin Mursili III je prijestolnicu vratio u Hattusu (KBo 21.15 i 11-12). Nakon što je Hattusili III svrgnuo Mursilija, novi kralj je Muwatallijevog sina Kuruntu imenovao kraljem Tarhuntasse. Sačuvani ugovor kralja navodi po imenu "Ulmi-Tessup", pa neki naučnici vjeruju da su Ulmi-Tessup i Kurunta dva različita kralja Tarhuntasse.

Tudhaliya IV je ponovno potvrdio Kuruntu kao kralja u ugovoru napisanom na bronci. Tada je Kurunta svoje snage vodio u rat protiv Parhe. Ovaj ugovor, za razliku od prethodnih vezanih uz Tarhuntassu, kao svjedoke navodi hetitske vazalne vladare Mire i Zemlje rijeke Seha na egejskoj obali. To implicira da je Tarhuntassa stekla veliku važnost za cijelu zapadnu Anadoliju.

Kurunta se kasnije proglasio Velikim kraljem. Bez obzira da li se ta titula odnosila na cijelu zemlju Hatti ili ne, dvor u Hattusi ju je osporio (i zakopao ugovor). Pred kraj Hetitskog Carstva Suppiluliuma II je na hijeroglifskom luvijskom zabilježio napad Hetita na Tarhuntassu.