Tantamani (asirski naziv Tandaname) ili Tanwetamani (ponekad Tanutamon) (egipatski) ili Tementhes (grčki) (? - 653. pne.) bio je kušitski (nubijski) vladar, odnosno egipatski faraon (664. pne. - 656. pne.). Tantamani je bio posljednji faraon Nubijske ili XXV dinastije, odnosno sin nubijsko-egipatskog kralja Šabake i nećak svog prethodnika Taharke. Osobno ime mu je bilo Bakara.

Za vrijeme Taharkine vladavine, Asirci pod Asarhadonom su 671. pne. provalili u Egipat, protjerali Nubijce na jug a u Donjem Egiptu kao vazalnog kralja postavili Nehoa I, osnivača XXVI dinastije. Nubijci su, međutim, još uvijek imali uporište na jugu, odnosno Gornjem Egiptu. Kada je Tantamani 664. pne. preuzeo vlast, poduzeo je pohod s ciljem da cijeli Egipat ponovno podvrgne nubijskoj vlasti. Pohod je ispočetka bio uspješan, a Neho I je ubijen.

Međutim, iste godine su Asirci, ovaj put pod Asurbanipalom, ponovno upali u Egipat. Tantamani je prisiljen povući se još dublje na jug, a njegova Teba je opljačkana i spaljena. Kao vazalni, a kasnije i stvarni vladar, se Egiptu nametnuo Nehov sin Psametih I.

Tantamani je još neko vrijeme držao kakvu-takvu vlast nad dijelovima Gornjeg Egipta, ali više nije imao snage spriječiti egipatskog faraona da ujedini svoju zemlju. Godine 656. pne. Psametihova je rječna mornarica bez otpora ušla u Tebu, te je Tantamani otada vladao jedino Nubijom. Umro je 653. pne., a sahranjen je u porodičnom groblju El-Kurru.

Fusnote

uredi


Prethodi:
Taharka
Faraon Egipta
664656. pne.
XXV dinastija
Slijedi:
Psametih I