Subota je šesti dan u Sedmici, koji se nalazi između petka i nedjelje.

Po tradiciji izvedenoj od starih Židova, subota je posljednji dan sedmice. Ta konvencija je ostao univerzalni standard u Sjedinjenim Državama, ali u modernoj Europi mnogi ljudi smatraju subotu šestim (pretposljednjim) danom tjedna, dok je nedjelja posljednji. Moderna europska konvencija je formulirana od strane ISO 8601 standarda. Sa druge strane, u mnogim islamskim državama subota je prvi dan tjedna, gdje je petak praznik.

U staroj židovskoj tradiciji, subota je sabat. Mnogi jezici nemaju različite riječi za "subotu" i "sabat". Istočne Pravoslavne crkve razlikuju sabate (subote) od nedjelje. Rimokatolici slabo naglašavaju tu razliku da mnogi prate - bar u kolokvijalnom jeziku - protestantsku praksu zvanja nedjelje sabatom.

Moderno Maori ime, Rahoroi, ima značenje "dan pranja".

U mnogim državama gdje su nedjelje praznici, subota je dio vikenda i tradicionalno je dan za odmaranje.

Subota je uobičajeni dan za izbore u Australiji i jedini dan u Novom Zelandu kada se izbori mogu održavati.

Vanjske poveznice

uredi