Streljačko oružje

Streljačko naoružanje je izraz koji se koristi za vrste i tipove vatrenog oružja kojim se služi pješadija u svrhu neutralizacije neprijateljske žive sile, odnosno neposredne obrane.

Među najčešće tipove streljačkog naoružanja spada:

Pored toga se kao streljačko naoružanje smatra i automat, mada se njime češće koriste policijske nego vojne snage.

Avionski, tenkovski, brodski i velikokalibarski tipovi protivavionskih mitraljeza ne spadaju u streljačko naoružanje.