Tenkovski mitraljez

Tenkovski mitraljez je mitraljez, koji je ugrađen u tenk ili drugo borbeno oklopno vozilo kao dio naoružanja.

Na kupoli izraelskog tenka se mogu primijetiti tri kupolna mitraljeza

Po načinu postavljanja ih dijelimo na:

  • spregnuti mitraljez, koji je postavljen u istu ravan s tenkovskim topom. Taj se mitraljez lako premješta s topom, ali mu je ograničeno kretanje. Glavna zadaća mu je pomoću zapaljivih ili svijetlećih metaka odrediti razdaljinu do mete, te borba protiv neprijateljske pješadije.
  • kupolni mitraljez, koji se nalazi na kupoli i u kojim najčešće upravlja komandant tenka; namijenjen je protuavionskoj obrani i, rjeđe, borbi protiv neprijateljske pješadije.
  • strukturni mitraljez, koji se nalazi u trupu tenka te je namijenje borbi protiv pješadije.

Tenkovski mitraljezi se obično temelje na standardnim mitraljezima, iako obično imaju manju masu. Po kalibru odgovaraju srednjim, a rjeđe teškim mitraljezima. U pravilu predstavljaju pomoćno oružje, mada su u prvim tenkovima, pogotovo lakim, predstavljali glavno illi jedino oružje.