Puška je individualno vatreno oružje sastavljena od cevi, mehanizma za opaljivanje i kundaka. Koristi se kako u vojne i policijske svrhe tako i za lov.

Prve puške su se punile barutom kroz usta cevi i posle svakog ispaljivanja proces punjenja je dugo trajao. Za njih se koristio izraz sprednjača.

Pojavom metka koji je u sebi sadržavao barutno punjenje brzina opaljivanja se znatno povećala.

Funkcija cevi je da usmeri tane u pravcu cilja. Uvođenjem olučavanja cevi postignuta je dodatna preciznost jer se tane prilikom ispaljivanja okreće oko sebe.

Funkcija kundaka je da se cev osloni na rame radi lakšeg i preciznijeg gađanja ali i da rame strelca primi na sebe udarac koji se dešava prilikom opaljivanja (Njutnov zakon akcije-reakcije).

Puške proizvođača Remington su bile prve koje su u šaržeru imale više metaka a repetiranje se vršilo vrlo brzo. Na "Divljem zapadu" gde su prvi put korišćene imale su presudnu ulogu u pobedi belaca nad Indijancima.

Mehanizam za opaljivanje uvek ima više delova ali uvek postoji udarna igla, obarač i mehanizam koji po ispaljivanju ručno ili automatski izbacuje čauru metka.

Ranije su se puške proizvodile od drveta (kundak) i čelika (cev i mehanizam za opaljivanje), dok se danas sve više koriste kompozitni materijali da bi puška bila lakša, pouzdanija, jeftinija.

Na puške se mogu dodavati razni dodaci od bajoneta preko dodatka za ipaljivanje tromblona ili granata.

Dodavanjem optičkih sistema puška se pretvara u snajper - pušku izuzetne preciznosti i dometa. Povećanjem kalibra i optičkog nišana domet, probojnost i preciznost se dodatno povećavaju. Naša industija proizvodi takvu pušku pod imenom "Crna strela".

Dodavanjem delova za noćno (infra crveno) osmatranje puška se može koristiti i u uslovima smanjene vidljivosti kao što je noć.

Moderne puške koriste snagu barutnih gasova za repetiranje i postizanje rafalne paljbe.

Kalibar je termin kojim se opisuje prečnik otvora cevi.

Moderna municija za vojne potrebe ima čaure od mesinga dok su čaure za lovce od tvrđeg kartona kombinovane sa mesinganim dnom.

Postoji municija čija je upotreba zabranjena jer izaziva izuzetno teške povrede npr. rasprskavajuća (dum-dum) municija, metci od aluminijuma ili plastike.

Za rasturanje demonstracija policija koristi gumene metke. Takođe postoje puške koje izbacuju projektile punjene "suzavcem" ili nekim drugim bojnim otrovom koji je pogodan za neutralizaciju demonstranata.

Za potrebe lova koriste se puške prelamače (cev se vizuelno može prelomiti radi punjenja lovačkom municijom) i karabini (karabini liče na vojničke puške što se tiče zatvarača i koriste vojnu municiju).

Lovci koriste i puške dvocevke (dve cevi jedna pored druge) i bokerice (dve cevi jedna iznad druge).

Postoje i "vazdušne puške". Umesto baruta za ispaljivanje olovnih tanadi koristi se komprimirani vazduh. Domet je mali i koriste se pre svega za takmičenja.

V. također

uredi