Stoliv je dvojno naselje na severoistočnoj strani poluostrva Vrmac, naspram Perasta. Gornji Stoliv smešten je u kestenovoj šumi na nadmorskoj visini od 200 do 240 metara. Sačuvao je svoju izvornu ruralnu fizionomiju. Danas ima dvadesetak stanovnika, jer su mnogi tokom XVII i XVIII veka naseljavali „Novo selo“, kako su tada nazivali Donji Stoliv. Gornji Stoliv je jedno od retkih naselja seoskog tipa koje svojim urbanim rešenjima podseća na grad. Naseljem dominira crkva sv. Ilije. Godine 1721, Donji Stoliv je dobio status pomorskog naselja.

Donji Stoliv

Relativno mala temperaturna kolebanja tokom dana i tokom godine pogoduju ranom sazrievanju voća i uspevanju pojedinih vrsta cveća, posebno kamelija. U crkvi sv. Ilije u Gornjem i sv. Marije u Donjem Stolivu nalazi se nekoliko slika slovenačkog slikara Josipa Tominca.

Najvredniji kulturni spomenik je crkva sv. Bazilija u Donjem Stolivu, na lokaciji Markov Rt, sa svojim freskama rađenim krajem XV veka sa likovima svetaca Istočne i Zapadne crkve, sa ćiriličnim i latiničnim natpisima, koji govori o svojevrsnoj simbiozi istočnih i zapadnih uticaja u srednjovekovnom slikarstvu na ovom području.

Vidi još uredi